Hoe emoties verschillen tussen culturen: Wetenschap en handvatten voor de therapeut

Hulpverleners vinden het vaak moeilijk emoties in een interculturele context te duiden. Dat roept vragen op over de relatie tussen cultuur en emoties. Welke culturele variatie in emoties bestaat er? Hoe zijn emoties adequaat te onderkennen en te duiden? Van Acker, Boiger, De Leersnyder en Mesquita stellen dat culturele verschillen in emoties een rol spelen in het therapeutische proces. De auteurs laten zien dat emoties systematisch verschillen tussen culturen. De auteurs staan stil bij de vraag hoe therapeuten de emoties van een patiënt met een andere culturele achtergrond kunnen bevragen met oog voor culturele verschillen terwijl zij zich bewust blijven van hun eigen referentiekader. Zonder zorgvuldig exploreren van het eigen betekeniskader bestaat het gevaar dat de therapeut uitgaat van hun eigen begrip van emoties en daarmee de aansluiting met de leefwereld van de patiënt mist. Per emotie component bespreken de auteurs een aantal cultuur sensitieve vragen die therapeuten kunnen helpen om zicht te krijgen op de specifieke beleving van hun patiënt. 

2020
1FDD3D89-8D4C-4E6B-8936-30985F9DE000
Van Acker, K., Boiger, M. De Leersnyder, Mesquita, B. (2020). Culturele verschillen in emoties: Van wetenschappelijke evidentie tot handvaten voor interculturele therapie. [cultural differences in emotions: How scientific evidence provides a handle on intercultural therapy]. In J. de Jong & R. van Dijk. Handboek voor Culturele Psychiatrie en Psychotherapie (2nd edition; pp. 163-178). Utrecht, the Netherlands: Tijdstroom.
Reference

OTHER PUBLICATIONS