ONS ONDERZOEK

Ontdek meer over het programma

EMOTIE ACCULTURATIE - TOEGANG  
TOT INCLUSIE
VAN MINDERHEDEN

maart 2020 – maart 2025

ERC Advanced Grant

Internationale migratie wordt vaak genoemd als een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het aantal immigranten is toegenomen, maar de sociale integratie van migranten en hun kinderen blijft achter ten nadele van de immigrantenminderheden zelf en leidt vaak tot conflicten binnen de ontvangende samenlevingen. EmotionAcculturation onderzoekt de rol van emoties, als sleutelprocessen van interactie, voor de sociale inclusie van immigrantenminderheden en hun welzijn. Het bouwt voort op onderzoek dat aantoont dat emoties in elke cultuur worden gesocialiseerd om te passen bij de meest gewaardeerde soorten relaties, en dat de heersende emoties daarom variëren tussen verschillende culturen. Wij stellen dat een mismatch van de emoties van allochtone minderheden met de typische emoties van de meerderheid de interacties compromitteert, en dat dit hun sociale integratie zal belemmeren,en daarmee hun kansen in de grotere samenleving. We onderzoeken hoe en wanneer emotionele acculturatie een belangrijke toegangspoort vormt tot de sociale inclusie en het welzijn van allochtone individuen.

Het project is georganiseerd rond drie doelstellingen: 1) de aard van emotionele acculturatie beter begrijpen, 2) de voorwaarden en 3) de resultaten ervan.   

Om deze vragen te beantwoorden, verzamelen we via verschillende onderzoeken nieuwe en innovatieve data. 

Read more