WIE WIJ ZIJN

Ontdek meer over ons team, samenwerkers, partners in het veld en financierders.

WETENSCHAPPELIJK TEAM

kern project team

Samenwerking

ONZE PARTNERS

Karen Phalet is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie – KU Leuven. 

Karen is een expert op het gebied van diversiteitsopvattingen. 

Kaat Van Acker heeft een doctoraat in de sociale en culturele psychologie en is ervaringsgerichte psychotherapeut.

Kaat doceert cultuur en emoties, en (psychosociale) begeleiding van vluchtelingengezinnen aan de Odisee hogeschool in Brussel

Jozefien De Leersnyder is onderzoeksprofessor aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie – KU Leuven en lid van de Jonge Academie – een onderafdeling van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.

Jozefien valoriseert wetenschappelijke inzichten over migratie en gelijke kansen in diverse onderwijssettings door middel van workshops voor professionals; betrokken zijn bij het publieke debat; en het wetenschappelijk adviseren van lokale NGO’s – zoals School zonder Racisme – over hoe ze sociaalpsychologische wetenschap in de praktijk kunnen brengen.

FINANCIEERDERS

REACH hosts the EmotionAcculturation Advanced Grant, funded by the European Research Council.

The ERC’s mission is to encourage the highest quality research in Europe through competitive funding and to support investigator-driven frontier research across all fields, on the basis of scientific excellence.